Et vandmiljø med store Åkander er ikke kun et sjældent smukt syn...

åkander nøkkeroser vandplanter alger algebekæmpelse vandmiljø visuelt miljø wiskytønde havedam havebassin krukke zinkbalje vandkande roser vandroser waterlilies seerosen flydeplanter bundplanter havearkitekt sø voldgrav drænbassin overfladebassin golfbane rent vand vandrensende pumpe vandpumpe

men det er også alt det der foregår under vandspejlet.

Åkandernes mange positive virkninger:

1.Tager næringsstoffer fra alger.

2.Skygger for alger.

3.Producerer ilt til bundvandet.

4.Giver grobund for vandrensende bakterier.

5.Giver skjul for dyreplankton, så de ikke så let fanges af fisk.

6.Giver gode forhold for muslinger, snegle og algeædende dyr.

7.Stabiliserer bunden mod ophvirvling.

 

Vidste du?

Det er en gammel skrøne, at Nøkkeroser (og her ikke at forveksle med den rigtige Åkande -Nuphar) med årene vil dække et helt vandhul. Nøkkerosen vil gro naturligt langs bredden på det lave lune vand og "kravler" kun ud til en vis dybde. Hvis du en sjælden gang ser et vandhul tilgroet med Nøkkeroser, er det for det første et meget lavvandet vandhul men ikke mindst et vandhul, der ikke har set skyggen af pleje i mange, mange år. 

 

.